Impresszum

A Kultblog.hu egy független kulturális magazin bloggerektől. Független, mert nincs felette nagy testvér médiatulaj, aki megmondja, mit csináljunk. Arról írunk, amiről szeretnék, és azt írjuk le, amit gondolunk. Kulturális, mert a teljes spektrumról mesélünk zenétől filmeken és könyveken át a színházig. Magazin, mert odafigyelünk rá, hogy igényes és szép legyen. És bloggerek írják, akik néha újságírók, néha freedom fighterek, akiknek a hangja mindig személyes és véleményt tükröz.

A célunk az, hogy egy érdekes és izgalmas képet alkossunk arról, hogy mi minden történik a világban. Nem szeretnénk hagyni, hogy a multik által szponzorált és befolyásolt médiatartalom legyen az egyetlen hang, ami hallható, és az egyetlen valóság, ami látható. Ahelyett, hogy messziről néznénk, hogy mi megy el mellettünk más országokban, szeretnénk mindent megtapasztalni, megírni és megmutatni nektek is.

In English

Kultblog.hu is an independent cultural magazine written by a dedicated blogger community. It has no strings attached to any big brother media owner, so it has a voice truly authentic and free. We are based in Budapest, Hungary, but listen to the heartbeat of the whole world and tell our stories to the local community who share our enthusiasm about music, movies, books and all trades of arts.